https://mobirise.com/

IMOBILIZÉRY

Imobilizér vo vozidle slúži k zabráneniu neoprávnenej manimpulácii s vozidlom.

V prípade poruchy niektorej riadiacej jednotky v reťazci - imobilizér, ecu motora - nemôže ani majiteľ vozidlo naštartovať. To iste platí v prípade straty kľúčov. Riadiace jednotky ako imobilizér alebo RJ motora sú sparovane vo vozidle a nie je možné ich zamieňať s jednotkami z iného vozidla -napríklad z havarovaného auta. Ceny nových jednotiek sa pohybujú vo vyšších cenových kategóriách.

V prípade potreby vieme imobilizér zrušiť, preprogramovať alebo prispôsobiť tak, aby bolo možné vozidlo používať, nakódovať nove kľúče, spárovať jednotky vo vozidle.

V prípade vyradenia imobilizéru vieme zabezpečiť adekvátnu náhradu - elektronicky imobilizér, skryty vypínač, pasívnu ochranu.